fbpx
 Ontvang altijd vers op de dag naar keuze  |   Veilig betalen  |   Gratis bezorging vanaf € 65,-
Aansprakelijkheid & vrijwaring
Shoppen is punten pakken
*100 punten is €1,-

100 punten per
€50,- bestelwaarde

100 punten bij
aanmaken account

150 punten bij
retour EPS doos

200 punten per
opgestuurd recept

500 punten op
jouw verjaardag

Altijd Lekker Vlees is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

De Koper vrijwaart Altijd Lekker Vlees voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken en/of onze uitvoering van de prestatie.

Winkelwagen
Winkelwagen is leeg.